เสาเข็มเจาะเป็นยังไง

เสาเข็มเจาะเป็นยังไง คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการก่อสร้างพอเอ่ยถึงเสาเข็มก็คงจะพอเข้าใจได้อยู่  แต่พอได้ยินคำว่าเสาเข็มเจาะอาจทำหน้าฉงน ว่ามันคืออะไร มีหน้าที่อะไรจริงๆแล้วเสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มชนิดหนึ่ง  ทำหน้าที่เหมือนเสาเข็มที่พบกันโดยทั่วไปแบบที่ใช้ปั้นจั่นตอก    แต่ลักษณะการทำงานจะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้เสาเข็มเจาะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเจาะจึงไม่ใช้การตอกเข็มลงไปในดินโดยตรง  แต่จะใช้การตอกปลอกเหล็กที่เป็นแบบ     หล่อคอนกรีตลงไปในดินแล้วใส่เหล็กเทคอนกรีตลงไปในหลุมแทน         ลดทอนขั้นตอนการตอกไป          เสาเข็มเจาะจึงเป็นเสาเข็มที่ได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง เพราะมีข้อดี ที่สามารถทำงานในที่แคบได้ ไม่ต้องตอกให้วุ่นวายไปรบกวนเพื่อนบ้านและที่ดีเยี่ยมคือไม่มีเสียงตอกให้กระทบกระเทือนบ้านหลังอื่นๆ หรืออาคารข้างเคียง เครดิต tua635.com    

event_note
close

เสาเข็มเจาะเป็นยังไง คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการก่อสร้างพอเอ่ยถึงเสาเข็มก็คงจะพอเข้าใจได้อยู่  แต่พอได้ยินคำว่าเสาเข็มเจาะอาจทำหน้าฉงน ว่ามันคืออะไร มีหน้าที่อะไรจริงๆแล้วเสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มชนิดหนึ่ง  ทำหน้าที่เหมือนเสาเข็มที่พบกันโดยทั่วไปแบบที่ใช้ปั้นจั่นตอก    แต่ลักษณะการทำงานจะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้เสาเข็มเจาะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเจาะจึงไม่ใช้การตอกเข็มลงไปในดินโดยตรง  แต่จะใช้การตอกปลอกเหล็กที่เป็นแบบ     หล่อคอนกรีตลงไปในดินแล้วใส่เหล็กเทคอนกรีตลงไปในหลุมแทน         ลดทอนขั้นตอนการตอกไป          เสาเข็มเจาะจึงเป็นเสาเข็มที่ได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง เพราะมีข้อดี ที่สามารถทำงานในที่แคบได้ ไม่ต้องตอกให้วุ่นวายไปรบกวนเพื่อนบ้านและที่ดีเยี่ยมคือไม่มีเสียงตอกให้กระทบกระเทือนบ้านหลังอื่นๆ หรืออาคารข้างเคียง เครดิต tua635.com    

Read more

รีวิวเสาเข็มเจาะ

    รีวิวเสาเข็มเจาะ วันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่อง  รีวิวเสาเข็มเจาะจึงเป็นเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้ เสาเข็มเจาะที่ได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง เพราะมีข้อดี ที่เสาเข็มเจาะสามารถทำงานในที่แคบได้  ไม่ต้องตอกให้วุ่นวายไปรบกวนเพื่อนบ้านและที่ดีเยี่ยมคือ ไม่มีเสียงตอกให้กระทบกระเทือนบ้านหลังอื่นๆ เสาเข็มเจาะ สามารถใช้กับงานต่อเติมได้เหมาะสําหรับบริเวณที่มีชั้นดินอ่อนแต่จําเป็นต้องใช้เสาเข็มเจาะเพื่อรองรับนํ้าหนักของโครงสร้างเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงหรือใช้กับบริเวณพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการใช้เสาเข็มตอก นอกจากนี้เสาเข็มเจาะสามารถปรับขนาดให้มีขนาดใหญ่เพื่อรองรับนํ้าหนักอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีระดับความสูงมากๆโดยไม่ให้ดินเคลื่อนตัวไปดันสิ่งก่อสร้างอื่นๆและการใช้เสาเข็มเจาะยังสามารถลดขนาดของฐานรากให้เล็กกว่ากรณีใช้เสาเข็มตอกได้อีกด้วยขึ้นอยู่กับลักษณะของอาคารในแต่ละแบบแต่ถ้าจะทำการก่อสร้างในที่ดินเปล่าโล่งแจ้งห่างจากชุมชนมากมายๆไม่มีตึกอยู่ใกล้ๆเลยพื้นดินไม่นุ่มนิ่มพื้นดินไม่มีปัญหา       เครดิต    tua635.com  

event_note
close

    รีวิวเสาเข็มเจาะ วันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่อง  รีวิวเสาเข็มเจาะจึงเป็นเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้ เสาเข็มเจาะที่ได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง เพราะมีข้อดี ที่เสาเข็มเจาะสามารถทำงานในที่แคบได้  ไม่ต้องตอกให้วุ่นวายไปรบกวนเพื่อนบ้านและที่ดีเยี่ยมคือ ไม่มีเสียงตอกให้กระทบกระเทือนบ้านหลังอื่นๆ เสาเข็มเจาะ สามารถใช้กับงานต่อเติมได้เหมาะสําหรับบริเวณที่มีชั้นดินอ่อนแต่จําเป็นต้องใช้เสาเข็มเจาะเพื่อรองรับนํ้าหนักของโครงสร้างเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงหรือใช้กับบริเวณพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการใช้เสาเข็มตอก นอกจากนี้เสาเข็มเจาะสามารถปรับขนาดให้มีขนาดใหญ่เพื่อรองรับนํ้าหนักอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีระดับความสูงมากๆโดยไม่ให้ดินเคลื่อนตัวไปดันสิ่งก่อสร้างอื่นๆและการใช้เสาเข็มเจาะยังสามารถลดขนาดของฐานรากให้เล็กกว่ากรณีใช้เสาเข็มตอกได้อีกด้วยขึ้นอยู่กับลักษณะของอาคารในแต่ละแบบแต่ถ้าจะทำการก่อสร้างในที่ดินเปล่าโล่งแจ้งห่างจากชุมชนมากมายๆไม่มีตึกอยู่ใกล้ๆเลยพื้นดินไม่นุ่มนิ่มพื้นดินไม่มีปัญหา       เครดิต    tua635.com  

Read more

ขั้นตอนการทำงานเสาเข็มเจาะ 3

ขั้นตอนการทำงานเสาเข็มเจาะ 3   หลังจากเสาเข็มเจาะเจาะได้ถึงระดับแล้ว ก็ให้ท่อนเอาเหล็กเส้นที่ผูกแล้ว ต่อกันระหว่างท่อนด้วยการผูกทาบตามระยะมาตรฐานที่กำหนดโดย ว.ส.ท.ใส่ต่อกันลงไป ในหลุมเสาเข็มเจาะ จนได้ความยาวตามแบบ เหล็กเสริมนี้จะใส่ Spacer ที่ทำด้วย Mortar ไว้เป็นระยะ เพื่อช่วยประคองโครงเหล็กให้ทรงตัวอยู่ในรูเจาะ โดยมี Covering ไม่น้อยกว่า 7.5 ซม.อยู่โดยรอบ เทคอนกรีตลงในรูเสาเข็มเจาะโดยเทผ่านกรวย(Hopper) ที่มีท่อปล่อยขนาด 6″ – 8″ ความยาวประมาณ 1 ม. เพื่อให้คอนกรีตหล่นลงก้นหลุมเสาเข็มเจาะตรงๆ ไม่ปะทะผนังรูเจาะ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดการแยกตัวของคอนกรีตได้มาก และเนื่องจากงานหล่อคอนกรีตของเสาเข็มเจาะนั้นไม่สามารถใช้เครื่องเขย่าหรือเครื่องจี้ได้ จึงต้องทำให้คอนกรีตมี Workability สูง

event_note
close

ขั้นตอนการทำงานเสาเข็มเจาะ 3   หลังจากเสาเข็มเจาะเจาะได้ถึงระดับแล้ว ก็ให้ท่อนเอาเหล็กเส้นที่ผูกแล้ว ต่อกันระหว่างท่อนด้วยการผูกทาบตามระยะมาตรฐานที่กำหนดโดย ว.ส.ท.ใส่ต่อกันลงไป ในหลุมเสาเข็มเจาะ จนได้ความยาวตามแบบ เหล็กเสริมนี้จะใส่ Spacer ที่ทำด้วย Mortar ไว้เป็นระยะ เพื่อช่วยประคองโครงเหล็กให้ทรงตัวอยู่ในรูเจาะ โดยมี Covering ไม่น้อยกว่า 7.5 ซม.อยู่โดยรอบ เทคอนกรีตลงในรูเสาเข็มเจาะโดยเทผ่านกรวย(Hopper) ที่มีท่อปล่อยขนาด 6″ – 8″ ความยาวประมาณ 1 ม. เพื่อให้คอนกรีตหล่นลงก้นหลุมเสาเข็มเจาะตรงๆ ไม่ปะทะผนังรูเจาะ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดการแยกตัวของคอนกรีตได้มาก และเนื่องจากงานหล่อคอนกรีตของเสาเข็มเจาะนั้นไม่สามารถใช้เครื่องเขย่าหรือเครื่องจี้ได้ จึงต้องทำให้คอนกรีตมี Workability สูง

Read more

เสาเข็มเจาะ

วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการออกแบบเสริมฐานรากเสาเข็มเจาะ  ในกรณีเสาเข็มบกพร่องหรือเสริมเสาเข็มเพื่อรับน้ำหนักให้มากขึ้น  การออกแบบเสริมเสาเข็มเจาะนั้นไม่ใช่เรื่องยากและก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยความที่บางท่านไม่มีความรู้ด้านวิศวกรรมและไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะออกแบบคำนวนการรับน้ำหนัก   และในบางรายอาจจะไม่มีความชำนาญมากพอที่จะให้คำแนะนำด้านการออกแบบ จึงทำให้ เสาเข็มเจาะที่เสริมเพื่อรับน้ำหนักให้มากขึ้นนั้นออกมา ไม่ได้คุณภาพ หรือออกแบบมามากกว่าความต้องการจะทำให้เสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์  ดังนั้น   เราควรจะพิจารณาบริษัทเสาเข็มเจาะที่ดีมีคุณภาพ รวมทั้งควรจะออกแบบให้ดี คำนวณให้ถูกต้อง เพื่อจะได้ออกแบบก่อสร้างรากฐานเสาเข็มเจาะได้ถูกต้อง    โดยเจ้าของอาคาร การก่อสร้าง  อาจจะต้องพิจารณาจากผู้รับเหมาหลายๆที่ และจากหลายองค์ประกอบ จะดีกว่าการได้ราคาเสาเข็มที่ไม่มีมาตรฐาน  และรับน้ำหนักอาคารไม่ได้  จะส่งผลให้เสียหายต่ออาคารเราได้ในอนาคต ซึ่งถ้าถึงตอนนั้น อาจจะทำให้เสียเงิน แก้ไขปัญหามากกว่าเดิมหลายสิบเท่าก็เป็นได้ cr    tua635.com

event_note
close

วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการออกแบบเสริมฐานรากเสาเข็มเจาะ  ในกรณีเสาเข็มบกพร่องหรือเสริมเสาเข็มเพื่อรับน้ำหนักให้มากขึ้น  การออกแบบเสริมเสาเข็มเจาะนั้นไม่ใช่เรื่องยากและก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยความที่บางท่านไม่มีความรู้ด้านวิศวกรรมและไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะออกแบบคำนวนการรับน้ำหนัก   และในบางรายอาจจะไม่มีความชำนาญมากพอที่จะให้คำแนะนำด้านการออกแบบ จึงทำให้ เสาเข็มเจาะที่เสริมเพื่อรับน้ำหนักให้มากขึ้นนั้นออกมา ไม่ได้คุณภาพ หรือออกแบบมามากกว่าความต้องการจะทำให้เสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์  ดังนั้น   เราควรจะพิจารณาบริษัทเสาเข็มเจาะที่ดีมีคุณภาพ รวมทั้งควรจะออกแบบให้ดี คำนวณให้ถูกต้อง เพื่อจะได้ออกแบบก่อสร้างรากฐานเสาเข็มเจาะได้ถูกต้อง    โดยเจ้าของอาคาร การก่อสร้าง  อาจจะต้องพิจารณาจากผู้รับเหมาหลายๆที่ และจากหลายองค์ประกอบ จะดีกว่าการได้ราคาเสาเข็มที่ไม่มีมาตรฐาน  และรับน้ำหนักอาคารไม่ได้  จะส่งผลให้เสียหายต่ออาคารเราได้ในอนาคต ซึ่งถ้าถึงตอนนั้น อาจจะทำให้เสียเงิน แก้ไขปัญหามากกว่าเดิมหลายสิบเท่าก็เป็นได้ cr    tua635.com

Read more