วิธีการใช้งานถังดับเพลิง

วิธีการใช้งานถังดับเพลิง  (How to use fire extinguisher)
วิธีการใช้งานถังดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมีแห้ง
วิธีการใช้งานถังดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมีแห้ง

1.ดึง  ทำการดึงสายฉีดถังดับเพลิงจากที่เก็บ หลังจากที่นำลงมาจากฐานยึดถังดับเพลิง (Draw out the hose)

2.ปลด ทำการดึงสลักนิรภัยเพื่อปลดล๊อควาล์วถังดับเพลิงที่หัวถังดับเพลิง (Pull out safety pin)

3.กด ทำการกดก้านฉีดเพื่อทำการฉีดสารดับเพลิงออกมา พร้อมจับปลายสายให้แน่นป้องกันสายดับเพลิงหลุดออกจากมือ (Squeeze the handle to release the agent)

4.ส่าย เข้าใกล้ฐานของไฟในระยะ 2-4 เมตร ด้านเหนือลมเพื่อไม่ให้สารดับเพลิงย้อนกลับมาโดนตัวเรา พร้อมฉีดไปยังฐานของไฟ โดยส่ายสายฉีดไปมาซ้าย-ขวา และฉีดต่อเนื่องจนไฟดับสนิท (Sweep side to side at base of fire, until fire is put out)

การดูแลรักษาถังดับเพลิง

1.สังเกตุเข็มในเกจของถังดับเพลิง (Pressure Gauge) หากถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้นั้น เข็มจะชี้อยู่ในช่องสีเขียว ถ้าเข็มวิ่งกลับมาทางซ้ายอยู่ในช่วงของแถบสีแดงแสดงว่าแรงดันของถังดับเพลิงลดลง ต้องนำไปบรรจุสารดับเพลิงและแรงดันทันที ซึ่งควรตรวจสอบถังดับเพลิงอย่างน้อย 6 เดือนครั้ง (ถ้าตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนจะดีที่สุด)

2.ตรวจสอบสายฉีด หัวฉีด และวาล์วถังดับเพลิง เป็นประจำทุกเดือน ไม่ให้มีผงเคมีอุดตันหรือมีรอยฉีกขาด

3.หากมีไฟไหม้ที่ตัวถังดับเพลิง หรือมีการตกกระแทกจนถังดับเพลิงมีรอยบุบลึก ให้ส่งถังไปตรวจสอบและบรรจุใหม่

4.อายุของสารดับเพลิงชนิดต่างๆ ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง (ถังสีแดง) มีอายุประมาณ 5 ปี ถังดับเพลิงสารสะอาด NONCFC (ถังสีเขียว) ถังดับเพลิง CO2 (คาร์บอนไดอ๊อกไซต์) มีอายุประมาณ 10 ปี

5.สภาพของถังที่บรรจุสารดับเพลิง ต้องไม่มีรอยบุบ ไม่มีจุดบวม และไม่ขึ้นสนิม

6.ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง หากมีการฉีดใช้งานแล้ว แม้แต่นิดเดียว ต้องนำไปเติมสารเคมีใหม่ทุกครั้ง (เพราะผงเคมีจะไปอุดตัวที่หัววาล์วถังดับเพลิงทำให้แรงดันรั่วออกจนหมดถัง)

ถังดับเพลิง ผงเคมีแห้ง
ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง แบบมาตราฐาน
ถังดับเพลิง BF2000
ถังดับเพลิง สารสะอาด BF2000 Clean Agent ไม่ทิ้งฝุ่นหลังใช้งาน ดับไฟฟ้าได้
ถังดับเพลิง CO2
ถังดับเพลิง CO2 ไม่ทิ้งฝุ่นผงหลังใช้งาน ดับไฟฟ้าได้
อ่านบทความอื่นๆ เกี่ยวกับถังดับเพลิง วาล์วดับเพลิง ต่อได้ที่เว็ปไซต์…
เครดิต : www.safetymanshop.com