ทำความรู้จักกับ สาย Lan คืออะไร

สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตที่ดีที่สุดก็คือ การเชื่อมต่อใช้งานแบบ Ethernet หรือการเชื่อมต่อผ่านทางสายนำสัญญาณ หรือที่เรา ๆ คุ้นเคยกันว่า “สายแลน” เพื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้เป็นสายแลนเช่นเดียวกัน โดยจะจ้างคนที่เขา”รับเดินสายแลน” หรือเดินสายแลนเอง ซึ่งปกติสายแลนนั้นจะเป็นสายนำสัญญาณภายในระบบ Network ที่เราต้องทำความรู้จัก สาย Lan คืออะไร สายแลน (Lan Cable) นั้นจะเป็นสายที่เป็นสื่อกลางนำสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จะต้องเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย ยกตัวอย่าง Switch หรือ Hub และสายแลนนั้นก็ใช้ต่อกับ Router เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตมาให้กับเครื่องคอมฯหรืออุปกรณ์อื่น ๆ และยังใช้เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับการนำส่งข้อมูลกัน ระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์

event_note
close

สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตที่ดีที่สุดก็คือ การเชื่อมต่อใช้งานแบบ Ethernet หรือการเชื่อมต่อผ่านทางสายนำสัญญาณ หรือที่เรา ๆ คุ้นเคยกันว่า “สายแลน” เพื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้เป็นสายแลนเช่นเดียวกัน โดยจะจ้างคนที่เขา”รับเดินสายแลน” หรือเดินสายแลนเอง ซึ่งปกติสายแลนนั้นจะเป็นสายนำสัญญาณภายในระบบ Network ที่เราต้องทำความรู้จัก สาย Lan คืออะไร สายแลน (Lan Cable) นั้นจะเป็นสายที่เป็นสื่อกลางนำสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จะต้องเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย ยกตัวอย่าง Switch หรือ Hub และสายแลนนั้นก็ใช้ต่อกับ Router เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตมาให้กับเครื่องคอมฯหรืออุปกรณ์อื่น ๆ และยังใช้เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับการนำส่งข้อมูลกัน ระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์

Read more