แหล่งรวมรีวิวสินค้า เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า บริการต่างๆ

ฟื้นฟูคนพิการทางหูด้วยเครื่องช่วยฟัง

ในประเทศไทยคนที่ทำงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการได้ยินขาดแคลนมาก ในการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องนี้มีปัญหามากมาย เริ่มตั้งแต่ขั้นการคัดกรองการได้ยิน การพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาด้วยการใช้เครื่องช่วยฟัง การติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องก็ยังคงเป็นปัญหาเช่นกัน เพราะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องย่อมอยากให้ทุกอย่างดีขึ้น และนำไปสู่การที่ผู้ป่วยหรือผู้พิการทางหูสามารถเข้าสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

ในเรื่องของการจัดบริการ เรื่องบประมาณ การเบิกจ่าย ไปจนถึงการพัฒนาคุณภาพอุปกรณ์ เช่น

  • เครื่องช่วยฟัง
  • การซ่อมบำรุง
  • การพัฒนากำลังด้านบุคลากรที่มีความสามารถ

เหตุการณ์นี้ได้สร้างความท้าทายให้กับเมืองไทย จึงเกิดการผลักดันให้เกิดงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับการได้ยินมากมาย ที่เป็นฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการได้ยิน เพื่อทำให้มันดีขึ้น การจัดทำคู่มือดูแลผู้สูงอายุที่หูเริ่มไม่ได้ยิน

การให้บริการเครื่องช่วยฟังที่มีคุณภาพต่อผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอาการหูหนวก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องนี้ ทำให้ตามชุมชนได้มีเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือมากขึ้น ทำให้คนในชุมชนที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินได้รับความช่วยเหลือ

พวกเขาจะได้ใส่เครื่องช่วยฟังที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังทำให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเหมือนคนทั่วไป โครงการแบบนี้ช่วงแรกอาจจะทุลักทุเลหน่อย แต่ต่อไปทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ การพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการได้ยิน ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ที่ทุกคนพยายามช่วยกันขับเคลื่อน เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามวัตถุแระสงค์ที่ตั้งไว้ เมื่อประเทศไทยทำได้ ปัญหาเรื่องคนหูหนวกก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆ และหมดไปในที่สุด

การทำโครงการนี้ตั้งทั่วถึง ต้องให้ความรู้เรื่องเครื่องมือและรูปแบบการคัดกรองในแต่ละกลุ่มเป้าหมายด้วย เรื่องของงบประมาณก็สำคัญไม่แพ้กัน

เพราะต้องมีการเบิกจ่ายตลอดการทำโครงการ จะต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ต้องพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ

Comments

Your email address will not be published.