แหล่งรวมรีวิวสินค้า เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า บริการต่างๆ

ทำความรู้จักกับ สาย Lan คืออะไร

สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตที่ดีที่สุดก็คือ การเชื่อมต่อใช้งานแบบ Ethernet หรือการเชื่อมต่อผ่านทางสายนำสัญญาณ หรือที่เรา ๆ คุ้นเคยกันว่า “สายแลน” เพื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้เป็นสายแลนเช่นเดียวกัน โดยจะจ้างคนที่เขา”รับเดินสายแลน” หรือเดินสายแลนเอง ซึ่งปกติสายแลนนั้นจะเป็นสายนำสัญญาณภายในระบบ Network ที่เราต้องทำความรู้จัก

สาย Lan คืออะไร

รับเดินสายแลน

สายแลน (Lan Cable) นั้นจะเป็นสายที่เป็นสื่อกลางนำสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จะต้องเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย ยกตัวอย่าง Switch หรือ Hub และสายแลนนั้นก็ใช้ต่อกับ Router เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตมาให้กับเครื่องคอมฯหรืออุปกรณ์อื่น ๆ และยังใช้เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับการนำส่งข้อมูลกัน ระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ จะต่อแบบต่อกรือต่อผ่าน Router ก็ได้

รับเดินสายแลน กรุงเทพ

 

 

สำหรับวิธีการเลือกซื้อสาย Lan นั้น ผู้ใช้งานก็เราควรที่เลือกซื้อให้เหมาะสมหรือสามารถใช้งานได้ดีกับอุปกรณ์นั้น ๆ ที่จะเอามาใช้เชื่อมต่อ เช่น Switch HUB, Modem Router แต่โดยส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์เหล่านี้ จะมีอัตราความเร็วในการโอนถ่ายรับส่งข้อมูล อยู่ที่ประมาณ 10 ถึง 1000 Mb ขึ้นกับตัวสายและอุปกรณ์ที่ใช้งาน ซึ่งเจ้าสาย Lan ที่จะนิยมใช้งานมากที่สุดก็จะเป็นสายประเภทแบบ UTP ชื่อเต็มก็คือ UNSHIELD TWISTED PAIR ลักษณะของสายจะเป็นแบบตีเกลียวที่ไม่มีตัวป้องกัน โดยสายแลน โดยจะใช้งานได้นั้นก็จะต้องเข้าหัวต่อ เพื่อนำไปเสียบใช้งานกับตัวเชื่อมอุปกรณ์ โดยหัวนี้เรียกว่า RJ45

Comments

Your email address will not be published.