ปุ๋ยชีวภาพ ตามแนวทาง เกษตรพอเพียง

ปุ๋ยชีวภาพ คืออะไร

การทำ เกษตรพอเพียง นั้นไม่ใช่เรื่องยากและในปัจจุบันมีการหันมาทำการเกษตรต่างๆมากมายหลายอย่าง วันนี้เราเลยยกตัวอย่างของปุ๋ยชีวภาพว่าเป็นอย่างไร และไว้ใช้ทำอะไร เพื่อเป็นแนวทางในการทำการ เกษตรพอเพียง ต่างๆ
ปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ ความหมายกว้าง ทั้งปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดและสารพัดจากพืช ต่อมามีคำนิยามว่า ปุ๋ยชีวภาพ คือ ปุ๋ยซึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่คัดเลือกแล้วว่าเป็นสายพันธุ์ดี มีปริมาณมาก เมื่อใช้คลุกเมล็ด ใส่ให้ติดผิวรากหรือท่อนพันธุ์หรือใส่ลงไปในดิน จุลินทรีย์เหล่านั้นจะเพิ่มประชากรและสร้างกลุ่มหรือโคโลนี ในดินรอบผิวราก ที่ผิวรากหรือในราก แล้วส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชโดยช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารมากขึ้น มี 2 ประเด็นคือ ปุ๋ยชีวภาพต้องประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่มากพอโดยสามารถระบุชื่อและสายพันธุ์ได้และใช้แล้วสามารถทำให้พืชได้รับธาตุอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพจากสภาวะที่จุลินทรีย์นั้นอยู่ในดินหรือยู่ร่วมกับพืช เช่น การตรึงไนโตรเจนหรือการเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ได้แก่ การละลายสารประกอบฟอสเฟตหรือทำให้พืชได้รับธาตุอาหารมากขึ้นทางอ้อม เช่น ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับดูดน้ำและธาตุอาหาร การกำหนดเหล่านี้ทำให้สามารถแยกปุ๋ยชีวภาพออกจาก ปุ๋ยอินทรีย์ ทั่วไป คือ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดออกจากกันอย่างชัดเจน
ปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มตามกิจกรรมหลักของจุลินทรีย์ที่อยู่ในปุ๋ย

1.ปุ๋ยชีวภาพ ช่วยเสริมธาตุอาหารในดิน ปุ๋ยชีวภาพประเภทนี้จะมีจุลินทรีย์ที่ช่วยตรึงไนโตรเจน เป็นหลัก โดยจุลินทรีย์ใช้เอนไซม์ไนโตรจีเนส เร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนแก๊สไนโตรเจนจากอากาศเป็นแอมโมเนีย ที่จุลินทรีย์และพืชใช้ประโยชน์ได้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกจะมีภาวะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตอื่น กลุ่ม 2 ดำรงชีพแบบอิสระ

2.ปุ๋ยชีวภาพ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดยกลไกต่างๆมี 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ไรโซแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช จุลินทรีย์ประเภทนี้มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของพืชหลากหลายและต่างกันออกไป เช่น ตรึงไนโตรเจน ผลิตสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชช่วยละลายธาตุอาหารและช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้ง่าย หรือควบคุมทางชีวภาพ ประเภทที่ 2 ปุ๋ยชีวภาพมีบทบาทเสริมประสิทธิภาพการหาอาหารของรากพืช เช่น เชื้อราไมคอร์ไรซา และจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต

หากอยากทราบรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.kasetpopeng.com

local_offerevent_note

account_box


local_offer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *