ทำความรู้จักกับ สาย Lan คืออะไร

สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตที่ดีที่สุดก็คือ การเชื่อมต่อใช้งานแบบ Ethernet หรือการเชื่อมต่อผ่านทางสายนำสัญญาณ หรือที่เรา ๆ คุ้นเคยกันว่า “สายแลน” เพื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้เป็นสายแลนเช่นเดียวกัน โดยจะจ้างคนที่เขา”รับเดินสายแลน” หรือเดินสายแลนเอง ซึ่งปกติสายแลนนั้นจะเป็นสายนำสัญญาณภายในระบบ Network ที่เราต้องทำความรู้จัก

สาย Lan คืออะไร

รับเดินสายแลน

สายแลน (Lan Cable) นั้นจะเป็นสายที่เป็นสื่อกลางนำสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จะต้องเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย ยกตัวอย่าง Switch หรือ Hub และสายแลนนั้นก็ใช้ต่อกับ Router เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตมาให้กับเครื่องคอมฯหรืออุปกรณ์อื่น ๆ และยังใช้เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับการนำส่งข้อมูลกัน ระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ จะต่อแบบต่อกรือต่อผ่าน Router ก็ได้

รับเดินสายแลน กรุงเทพ

 

 

สำหรับวิธีการเลือกซื้อสาย Lan นั้น ผู้ใช้งานก็เราควรที่เลือกซื้อให้เหมาะสมหรือสามารถใช้งานได้ดีกับอุปกรณ์นั้น ๆ ที่จะเอามาใช้เชื่อมต่อ เช่น Switch HUB, Modem Router แต่โดยส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์เหล่านี้ จะมีอัตราความเร็วในการโอนถ่ายรับส่งข้อมูล อยู่ที่ประมาณ 10 ถึง 1000 Mb ขึ้นกับตัวสายและอุปกรณ์ที่ใช้งาน ซึ่งเจ้าสาย Lan ที่จะนิยมใช้งานมากที่สุดก็จะเป็นสายประเภทแบบ UTP ชื่อเต็มก็คือ UNSHIELD TWISTED PAIR ลักษณะของสายจะเป็นแบบตีเกลียวที่ไม่มีตัวป้องกัน โดยสายแลน โดยจะใช้งานได้นั้นก็จะต้องเข้าหัวต่อ เพื่อนำไปเสียบใช้งานกับตัวเชื่อมอุปกรณ์ โดยหัวนี้เรียกว่า RJ45

local_offerevent_note

account_box


local_offer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *