การดูแลรักษาแบตเตอรี่และเสาอากาศของ วิทยุสื่อสาร

การดูแลรักษาแบตเตอรี่และเสาอากาศของ วิทยุสื่อสาร

แบตเตอรี่ และเสาอากาศของวิทยุสื่อสารเป็นส่วนประกอบที่เป็นส่วนที่สำคัญของวิทยุสื่อสารก็ว่าได้ ทั้งนี้หาหไม่ดูแลรักษา อุปกรณ์ทั้งสองชนิดนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานขึ้นมาได้ ทางเราจึงได้แนะนำวิธีการดูแลรักษาแบตเตอรี่และเสาอากาศของวิทยุ มาให้ได้ชมกัน

การดูแลรักษาแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร

แบตเตอรี่ของ วิทยุสื่อสาร นั้น เป็นส่วนประกอบสำคัญมากเช่นกันในการใช้งานวิทยุสื่อสาร เพราะเป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับตัวเครื่องเพื่อที่จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

1. แบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร อันใหม่ ควรทำการชาร์จกระแสไฟฟ้าครั้งแรก นานประมาณ 16 ชั่วโมง ก่อนที่จะนำไปใช้งาน และหากชาร์จครบ 16 ชั่วโมงแล้ว ให้นำแบตเตอรี่ออกจากเครื่องชาร์ต และทิ้งไว้ให้แบตเตอรี่เย็น จึงจะนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การใช้งานแบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร ควรที่จะใช้งานให้กระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่นั้นหมดไปเลย แล้วค่อยนำไปชาร์จ เนื่องจากจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพไวขึ้น หากเหลือกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่ไว้แล้วนำไปชาร์จ

3. การชาร์จแบตเตอรี่นั้น หากกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่หมดแล้ว จึงไปชาร์จตามระยะเวลาใช้งานของแบตเตอรี่ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพเช่นกัน

4. หากเล็งเห็นว่าที่แบตเตอรี่มีคราบสกปรกติดอยู่ที่ตัวแบตเตอรี่ และขั้วแบตเตอรี่ ให้ทำความสะอาดโดยใข้ยางลบสำหรับลบหมึกทำความสะอาด เพื่อให้แบตเตอรี่นั้นจ่ายไฟได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วิธีการดูแลรักษาเสาอากาศของวิทยุสื่อสาร

สายอากาศของวิทยุสื่อสารนั้น เป็นส่วนสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยเช่นกัน มีหน้าที่ รับ/ส่ง คลื่นวิทยุ เพื่อติดต่อสื่อสารกันในช่องความถี่นั้นๆ

  1. ความยาวของสายอากาศของวิทยุสื่อสารนั้น จะต้องสัมพันธ์กับความถี่วิทยุที่ใช้งานของเจ้าของเครื่องวิทยุสื่อสาร
  2. สายอากาศชนิดชัก ต้องชักสายอากาศให้ในขณะใช้งาน และเมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรเก็บทีละท่อน เพื่อป้องกันการหักของสายอากาศ

ขอขอบคุณบทความจาก : http://amr.co.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *